+90 256 614 36 60info@efeboutiquehotel.com

Politikalarımız

SU YÖNETİM POLİTİKASI

Efe Hotel olarak daha iyi bir yaşam sürdürmek için gelecekte daha fazla temiz su kaynağına ihtiyaç duyacağımızın bilincindeyiz.

Bunun için;

Düşük debili(perlatörlü) özel musluklar ve duş başlıklarının yanı sıra, fotoselli veya zaman ayarlı musluk, duş ve pisuarlar kullanarak, gereksiz su kullanımının önüne geçiyoruz.
Misafir odalarında 2 hazneli sifon butonları bulunmaktadır. Düşük hacimli rezervuarlar aracılığıyla sifon suyu kullanımı azaltıyoruz.
Oda tuvaletlerinden gerçekleşen su sızıntılarının fark edilmesi ve önlenmesi için personelimizi eğitiyor, konuklarımızdan bu sızıntıların bize bildirilmesini bekliyoruz.
Bahçemizi sadece geceleri sulayarak, hem aşırı su tüketimini hem de buharlaşmayı önlemiş oluyoruz.
Havlu ve çarşaf yıkamada harcanan su tüketimini azaltmak amacıyla konuklarımızla iş birliği içinde olarak, 2 günde 1 veya onların talebi doğrultusunda değiştirme yapıyoruz.
Eğitimlerle ve alt yapı şartlarıyla su kullanımımızı azaltmayı hedeflemekteyiz.

​​​​​​​​PLT.01/16.11.2023/00

​​​​​​​​​​​​Otel Yönetimi

 

KADIN HAKLARI VE CINSIYET EŞITLIĞI POLİTİKASI

Efe Hotel olarak işletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.

Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.
Cinsiyet ayrımı yapmadan eşit işe eşit ücret politikası ile hareket ederiz.
Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.
Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.
Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.
İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.
Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.
Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.
Personelimizin % 40’ını kadın çalışanlar oluşturmaktadır.

PLT.02/16.11.2023/00

​​​​​​​​​​​​Otel Yönetimi

 

ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI

Efe Hotel olarak işletmemizde Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur.

Bunu sağlamak için;

Kendi kurumlarımızda çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.
İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar/imkanlar sunarız.
Çalışanlarımıza, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler veririz.
Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere destek veririz.
Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi verir, gerekli görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz.
Çocuk satıcılardan alışveriş yapılmaması konusunda misafiri ve personelimizi uyarırız.

PLT.03/16.11.2023/00

​​​​​​​​​​​​Otel Yönetimi

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKASI

Efe Hotel olarak dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak için hedefler belirliyoruz.

Bunun için;

Hem doğaya karşı sorumluluklarımız hem de yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere ulusal ve uluslararası standartları, yasa ve düzenlemeleri takip eder, enerji kullanımını azaltma ve/veya enerji tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları gönüllü olarak yürütür, çalışmalarımızın sonuçlarını takip ederiz.
Hedefler koyar, çalışanlarımızın da katılımını sağlamak amacıyla eğitim programlarımızda enerji verimliliğine yer veririz.
Tüm paydaşlarımızla enerji yönetimi konusunda ortak amaçlar ve sonuçlar yaratmak üzere iş birliği yapmayı önemseriz. Bu konularda misafirlerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile birlikte topyekûn bir farkındalık ve bilinç seviyesine ulaşılması adına etkileşimimizi sürdürmeye çalışırız.
Enerji verimli uygun ürün, ekipman, teçhizat ve teknoloji alternatiflerini araştırıp bulmaya, satın almaya ve kullanmaya çalışırız.
Enerji Yönetim Sistemimizi dokümante etmeyi, tüm departmanlarımıza yaymayı, gerektiğinde güncellemeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleriz.
Enerji risklerini veya enerji kısıtı gibi doğabilecek acil durumları değerlendirir, alınabilecek önlemleri planlarız.

PLT.04/16.11.2023/00

​​​​​​​​​​​​Otel Yönetimi

 

ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

Efe Hotel olarak tüm çalışanlarımız ile birlikte sürdürülebilirlik ilkesini benimseyerek, turizme ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamak otelimizin ana hedefidir. Bu hedef doğrultusunda çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem veririz.

Bunun için;

Yasal düzenlemeleri takip eder, uyum sağlar ve çevreye etkimizi azaltmaya çalışırız.
Çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi adına atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz. Çevre mevzuatı kapsamında bertarafını sağlarız.
Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının hem çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz. Bu doğrultuda kimyasal kullanımı ile ilgili personelimize düzenli eğitimler veririz.
İşletmemizde  aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz.
Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız.
Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz,
Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar, yasal depolama süre sınırlarını aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtlarını muhafaza ederiz,
Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız.
Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı geliştirmeye çalışırız.
Çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız.
Oluşabilecek acil durumlar ve felaketler için Acil Durum Müdahale Ekipleri Listesi güncel tutularak, düzenli tatbikatlar sağlanır.

PLT.05/16.11.2023/00

​​​​​​​​​​​​Otel Yönetimi

MİSAFİR İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ

Efe Hotel olarak, sürdürülebilirlik kapsamında misafir ilişkileri politikalarını benimsemekte ve uygulamaktadır. Otelimiz, misafir memnuniyetine odaklanarak, misafirlerimizle sürdürülebilir bir iletişimde kalır. Misafirlerimize konaklama sırasında sunduğumuz hizmetleri her zaman çevresel etkileri azaltarak gerçekleştiririz.

İşte otelimizde uyguladığımız misafir ilişkileri politikalarından bazıları:

1. Çevre Duyarlılığı: Otelimiz, misafirlerimizle birlikte çalışarak otelimizin çevre üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik faaliyetler ile çevre dostu ürün ve hizmetleri kullanmayı hedefler. Misafirlerimize, yemek, su, elektrik, havlu değişimi gibi konularda çevresel kaynak tüketimini azaltmaya teşvik ederiz.

2. Yerel Kültür ve Geleneklere Saygı: Otelimiz, yerel kültür ve geleneklere saygılıdır. Misafirlerimize, yöresel yemekleri ve kültürü tanıtıp, yerel ve sürdürülebilir kültürel turizmi destekleriz.

3. İşbirliği ve Katılım: Otelimiz, misafirlerimizle düzenli olarak iletişim kurar ve kitlesel etkinlikler gibi faaliyetlere katılmalarını sağlar. Otel faaliyetleri ve sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgi veririz.

4. Sorumlu Yönetim: Otelimiz, misafirlerimizden aldığımız geri bildirimlerle hizmet kalitemizi düzenli olarak iyileştiririz. Ayrıca, sürdürülebilir bir yönetim politikası benimser ve tüm çalışanlarımızla birlikte katılımcı süreçleri kullanırız. Bu da müşterilerimize güvenli, temiz ve hijyenik bir konaklama deneyimi sunmamızın yanı sıra, gelecek nesillere sürdürülebilir bir ortam bırakılması hedeflenir.

Sürdürülebilir misafir ilişkileri politikaları, otelin sürdürülebilir turizm sektörü içerisinde öncü olması bakımından da önemlidir. Otelimiz, misafirlerimize sürdürülebilir bir deneyim sunarken, konaklama kalitesi ve geleceğe yönelik sürdürülebilirlik amaçları kapsamında çevresel ve kültürel faktörlere dikkat eder.

PLT.06/16.11.2023/00

Otel Yönetimi

SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA POLİTİKASI

Efe Hotel olarak sürdürülebilir tedarik anlayışı doğrultusunda tedarikçilerimiz/çözüm ortaklarımız ile birlikte sürdürülebilir geleceğe doğru beraber çalışmak ana hedefidir. Bu doğrultudatedarikçilerimizin;

Kalite Güvence Yönetim Sistemleri, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri, uluslararası düzeyde kabul görmüş çevre ve sürdürülebilirlik etiktlerine/sertifikalarına sahip olmasına,
Üretim ve tedarikte, çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, çevre mevzuatlarına uyuyor olmasına,
Kaynakları; doğal yaşama, ekosisteme zarar vermeden, uygun bir şekilde kullanıyor/tüketiyor olmasına, avlanma yasaklarına uyuyor olmasına,
Atıklarını en aza indirmek ve doğru yönetmek için çalışıyor olmasına, ürün ambalajlarında daha az ambalajlamaya veya dökme ambalajlama alternatifleri sunuyor olmasına,
Çevre dostu, tasarruflu, yöresel, etik değerlere önem veren, geri dönüşebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullanan, organik, bio, vegan, hayvanlar üzerinde denenmemiş, zararlı kimyasal bileşenler içermeyen vb. alternatifleri sunmalarına,
Yerli ve yerel üretim/hizmet sağlayıcısı olmasına, sertifikalı ürünlerin/tedarikçlerin bulunmadığı noktalarda, üretim yöntemlerini araştırarak ürün kabulü,
Ülkemizin/bölgemizin mutfağını, geleneklerini, kültürünü yansıtan/tanıtan ürün/hizmet olmasına,

Önem verir ve bu bakış açımızı paydaş  tedarikçilerimize iletiriz. Tedarikçilerimiz ile birlikte verimli satın alma fırsatları yaratmaya çalışır, tedarik süreçlerinden doğan çevre etkilerini azaltmayı hedefleriz.

​​​​​​​​​​PLT.07/16.11.2023/00

Otel Yönetimi

 

KURUMSAL İLETİŞİM POLİTİKAMIZ

Efe Hotel olarak, sürdürülebilirlik kapsamında dürüst ve açık iletişime odaklanan bir şirkettir. İşletme tarafından benimsenen kurumsal iletişim politikaları, şeffaf, düzenli ve doğru iletişim sağlayarak şirketin genel hedeflerine ve çevresel, sosyal ve ekonomik sorumluluklarına gösterilen bağlılığı ifade etmektedir.

Aşağıda otelimizde uyguladığımız kurumsal iletişim prosedürlerinden bahsedeceğim:

1. Şeffaf İletişim: Otelimiz, misafirlerimiz ve iş ortaklarımız ile etkileşimimizde şeffaflığı en önemli öncelikleri arasına almaktadır. Bu nedenle, tüm paydaşlarımızla doğru bilgi ve verileri paylaşıp, tüm soruları en kısa sürede cevaplandırmaktayız.

2. Sıkı İletişim Kanalları: İletişim kanallarımız, misafir şikayetleri, önerileri, bilgilendirmeleri vb konular için düzenli olarak kullanılmaktadır. Misafirlerimiz, otel sitemizdeki iletişim formunu kullanarak veya doğrudan telefon, e-posta vb. yollarla bizimle iletişime geçebilirler.

3. Sosyal Medya: Otelimizin sosyal medya hesapları, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız tarafından kolayca ulaşabilecekleri bir kanal olarak kullanılmaktadır. Sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla güncel kampanyalar, etkinlikler, yenilikler ve diğer önemli haberler hakkında bilgi paylaşıyoruz.

4. Yönetim Raporları: Otelimizde, yönetim raporları düzenli olarak hazırlanmaktadır. Bu raporlar, otelin sürdürülebilirlik performansı, çevresel etkileri, sosyal sorumluluk faaliyetleri vb. gibi konular hakkında değerli birer kaynak sağlamaktadır.

Otelimizin kurumsal iletişim politikaları, misafirlerimiz, iş ortaklarımız ve paydaşlarımızla sağlıklı ve güçlü bir iletişim ağı kurmamıza yardımcı olmaktadır. Bu iletişim ağı, otelimizin sürdürülebilirlik amaçlarına ulaşma konusunda kilit önem taşımaktadır.

PLT.08/16.11.2023/00

Otel Yönetimi

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

Efe Hotel olarak “Sürdürülebilirlik Politikası” ile; doğal, sosyal ve ekonomik çevre arasındaki bağlantıyı dikkate alarak sürdürülebilir bir işletme anlayışını benimsemekteyiz.

Bu nedenle, çevreyi koruyarak, yerel halkı destekleyerek ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için tüm üretim ve hizmet faaliyetlerimizde sürdürülebilirlik unsurlarına önem veriyoruz. Sürdürülebilirliği benimseyerek, atıkların azaltılmasını, enerjinin verimli kullanımını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını, yerel tedarikçilerin desteklenmesini ve çevreye zarar vermeyen ürünlerin kullanımını sağlayarak doğayı koruyoruz. Sosyal anlamda ise, yerel halk ile etkileşimde bulunarak toplumun gelişimine katkıda bulunuyoruz.

Bu politikaların bir parçası olarak, kültürel mirasın korunması da son derece önem veriyoruz. Turizmin, kültürel mirasa zarar vermemesi veya bozulmasını önlemek için tüm özeni gösteriyoruz.

Ülkemizin tarihi yapıları, sanat eserleri, yerel gelenekler ve gastronomi turizmi gibi birçok kültürel mirası tanımaları için misafirlerimizin bilgilendirmesi ve ziyaret etmesi için hizmetler veriyoruz. Çalışanlarımızı da bu konuda sürekli eğitim ve gelişim programlarıyla destekliyoruz.

Bütün bunların yanında gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çevre, ekonomi ve sosyal alanlardaki faaliyetlerimizde sürekli olarak sürdürülebilirlik unsurlarını göz önünde bulunduruyoruz.

Sürdürülebilir turizm politikalarımız, doğa ve insan dengesi ile birlikte, kültürel mirasın korunmasını da hedefleyerek, turizm sektörünün geleceği için sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için çalışmaktadır.

Amacımız, çevreye saygı göstermek ve sürdürülebilir bir gelecek için gerekli olan çevresel hedeflerin belirlenmesi, sürekli olarak çevresel performansın iyileştirilmesi, çalışanlar, misafirler ve tedarikçiler arasında çevre konusunda farkındalık yaratılması ve toplumda genel olarak çevre bilinci oluşturulmasıdır. Bu şekilde, yüksek kalitede hizmet sunarak ekonomik büyüme, çevre koruma, toplumsal katılım ve istihdam üzerine faydalar sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm bu hedeflere ulaşabilmek için tüm çevre kanunları, tüzükleri ve düzenlemelerine uyarak hizmet veriyoruz.

PLT.09/16.11.2023/00

Otel Yönetimi

 

YÖRESEL FARKINDALIK POLİTİKAMIZ

Efe Hotel olarak tüm çalışanlarımız ile birlikte bulunduğumuz coğrafyayı ve yerel toplumu iyi tanır, tarihi değerler ve geleneklerine saygı gösterir; ekonomik, sosyal, kültürel, gelişimine katkı koymaya çalışırız.

Bunun için;

• Yerel kaynakların ve imkânların korunması, bunlara ulaşılabilirliğin sağlanmasına destek oluruz.

• Yerel kültür ve geleneklere sahip çıkılmasını sağlar; görüş, etnik köken, inanç ve savunmasız gruplar ile ilgili ayrımcı faaliyetlere izin vermeyiz. Gerek turistik amaçlı gerekse çalışmak için gelen ziyaretçilerin, farklı kültürleri ile bölgesel gelişime katkı sunduklarını, misafirperverlik gösterilmesi gerektiğini biliriz.

• Alınacak kararlarda yerel özelliklerin, hassasiyetlerin ve yöre halkının ihtiyaçlarının dikkate alınması için görüşmeler yaparız.

• Tarihi ve arkeolojik eserlerin korunmasına destek veririz.

• Yöre halkı ile birlikte yardımlaşma, tarihi ve kültürel varlıkları koruma adına çalışmalar yapar, doğal dokunun bozulmasının önlenmesi için çalışırız.

• Yerel istihdam ve tedarik sağlayarak bölge ekonomisine katkı koyulmasını sağlarız.

• Tüm paydaşlarımıza bölgenin yemek, aktivite, kültür ve geleneklerinin tanıtılmasında destek verir, (dini-kültürel mekânlar, doğal zenginlikler, biyoçeşitlilik vb.) bunun için öncelikle çalışanların bu konuda eğitilmesini sağlarız.

• Yerel toplum ve topluluklar ile etkileşimimizde bu değerlerin korunması ile ilgili ortak amaçlar etrafında birlikte faaliyet gösteririz.

PLT.10/16.11.2023/00

​​​​​​​​​​​​Otel Yönetimi

Yazışmayı Aç
Merhaba 👋
Nasıl Yardımcı Olabiliriz. ?